Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

Jalo-Aatos Alastalo | KAJAKILLA
Leppäkorventie 40 C as. 3, 04150 Vantaa
040 5627045
jalo@kajakilla.fi

3313719-3

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Kajakilla Internet-palveluissa.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Sovellamme tuotteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.

 • Myymme tuotteita  yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.

 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kauppias on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

  • peruutus yli 28 päivää ennen tapahtumaa: 70% takaisinmaksu
  • peruutus yli 14 päivää ennen tapahtumaa: 35% takaisinmaksu
  • peruutus 14 päivää tai vähemmän ennen tapahtumaa: ei takaisinmaksua

  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko hinta riippumatta peruutusajankohdasta.

  • Jos osallistuja poistuu tapahtumasta aikaisemmin kuin tapahtuman ilmoitettuna päätösajankohtana, tämä ei anna aihetta takaisinmaksuun tai vähennettyyn maksuun, jos asiasta ei ole sovittu etukäteen.

 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin

  • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa kohdetta.

  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 14 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.

  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko hinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • jos siihen ei tule riittävästi ilmoittautumisia. Tällaisissa tapauksissa osallistujille ilmoitetaan viimeistään 7 päivää ennen tapahtuman alkua ja mahdolliset maksut maksetaan osallistujille takaisin, mikäli uutta korvaavaa ajankohtaa ei voida sopia.

 • Mikäli tapahtumaa ei ole mahdollista järjestää turvallisesti säästä tai muista olosuhteista johtuen, Kauppias pyrkii ensisijaisesti muuttamaan tapahtuman luonnetta, sen paikkaa tai aikaa, niin että tapahtuman turvallinen läpivieminen onnistuu.

 • Jos koko tapahtuma joudutaan kuitenkin peruuttamaan, osallistujat ovat oikeutettuja takaisinmaksuun

 • Force majeure -esteen takia peruutetusta tapahtumasta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Vahinkojen korvaukset

 • Kauppiaalla on vastuuvakuutus

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

 • Kauppias ei ole vastuussa tapahtuman aikana henkilökohtaiselle omaisuudelle sattuneesta vahingosta tai henkilökohtaisen omaisuuden katoamisesta

 • Osallistujien on huolehdittava itse omasta vakuutusturvastaan. Suosittelemme osallistujille tapahtumaan soveltuvan vakuutuksen ottamista.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja kauppias veivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Maksuehdot

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen laskulla

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta